logo

Preoblikovanje srpske tradicionalne brvnare

12.10.2015

Preoblikovanje srpske tradicionalne brvnare

U blizini popularnog turističkog naselja Divčivare, na obroncima planine Maljen u zapadnoj Srbiji, mladi arhitektonski dvojac Tijana i Andreja Mitrović izgradili su vlastitu vikend kuću, za čiji dizajn su bili inspirisani modelom srpske tradicionalne brvnare.

Autori su prepoznali gradivne karakteristike vernakularnog graditeljstva i preuzeli neke od njih, poput geometrijske strukture, kontakta sa terenom, materijalizacije, trema i prava na pogled. Razmera kuće je usklađena sa prirodnim ambijentom niskog borovog rastinja, dok njena geometrija proističe iz kontekstualnih aspekata, poput planinskih uslova i strmog kamenitog terena, kao i od preoblikovanja tradicionalne planinske brvnare. Kroz dvojnost kuće, arhitekti su vešto spojili tradicionalni i savremeni estetski izraz.

Primenom belih keramičkih pločica na glavnom volumenu kuće postignut je dojam dematerijalizacije, što naglašava njegovu formu i čini je apstraktnom u odnosu na ruralno okruženje. U beloj polovini kuće u okviru dnevnog boravka smeštena je kuhinja sa trpezarijom. Ovaj prostor sa velikim prozorskim oknom, odakle se pruža pogled na okolni pejzaž, namenjen je druženju i kontemplaciji.

Crni deo gde je ulazna zona sa tremom nadvisuje beli volumen, i tako na prvom spratu formira otvorenu spavaću zonu, gde je krovna kosina iskorišćena za plakar u kome se nalazi klizni kreveti za smeštaj maksimalno sedam osoba. Arhitekti su evocirali na vernakularnu arhitekturu korišćenjem tradicionalne drvene obloge – šindre, za crni fasadni omotač na jednoj polovini kuće, i na taj način su naglasili dvojnost i kontekstualnost ove kuće.

Mala planinska kuća predstavlja primer projektantskog pristupa novije generacije arhitekata u Srbiji, koji počiva na istraživanjima forme shodno odgovarajućim parametrima i na razmatranju principa nasleđa kroz različite načine reinterpretiranja tradicionalnih graditeljskih motiva.

Nebojša Antešević