logo

Crni vrh

Crni Vrh je među najposećenijim vrhovima planine Maljen. Ko je išao na ekskurziju ili izlet obavezno se peo na Crni Vrh. Postoje dva puta do vrha. Jedan je lakši i duži, vodi od hotela Pepa a drugi kraći i teži od raskršća za Velika Pleća.

Kako doći: Na početku ova staza ide asfaltnim putem ka ski stazi Crni vrh, sa koga treba skrenuti levo kod Pančevačkog odmarališta. Dalje se ide uzbrdo, takođe asfaltnim putem koji prolazi ispod odmarališta Crni vrh. Iza njega se dolazi do raskrsnice na kojoj treba skrenuti desno. Put vodi blago uzbrdo između vikendica i izlazi na zaravan. Tu se nalazi drvo sa dva crvena putokaza: levo Velika Pleć, a pravo Crni Vrh. Kod drveta sa crvenim putokazima treba nastaviti putem pravo. Kada se prođu vikendice sa desne strane staza ulazi u šumu borova, jela, cerića i breza, obraslu gustom travom. Između njih staza vijuga uzbrdo. Uspon nije težak ali je stalan, pa se povremeno treba odmoriti. Kraj uspona je na samom kamenito-travnatom vrhu koji je označen na nekoliko velikih kamenova.